Organizacija nastave

Cilj naše škole je da svako dete maksimalno probudi svoje mentalne kapacitete i postane “ bolja verzija sebe ”. Zdrav mentalni razvoj se postiže na zabavan i razigran način, programom zasnovanim na tri ključne stvari : računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre.

Nastavni program je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Učenje se praktikuje u malim grupama ( 6 do 12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi. Takođe polaznicima su na raspolaganju i naši posebni internet portali i aplikacije, kojima mogu da rade domaći rad i vežbaju kod kuće.

Grupe

Program je prilagodjen uzrastima, te postoje sledeće starosne grupe :

 • Predškolska ( od 4 do 6 godina )
 • Mlađa školska( prvi i drugi razred )
 • Srednja školska ( treći i četvrti razred )
 • Starija školska ( peti i šesti razred )

Nastava – nivoi i trajanje

 • Program se sastoji od 2 nivoa ( OSNOVNI i NAPREDNI )
 • Svaki nivo traje po 10 meseci ( 120 časova )
 • Nastava prati klasičnu školsku godinu (septembar – jun)
 • Nastava se održava jednom nedeljno ( vikendom po 3 vezana časa )
 • Na kraju svakog nivoa polaže se test i dobija se sertifikat o završenom nivou
 • Da bi dete moglo da počne obuku mora da poznaje brojeve od 0 do 9, da razume njihovo značenje i da bude u stanju da ih napiše.
 • Za mlađu decu organizujemo PRIPREMNI KURS u trajanju od 2 meseca.

Koristi mentalne aritmetike

Škola mentalne aritmetike “ Malac Genijalac ” ne pruža samo mogućnost da se poboljšaju matematičke sposobnosti deteta. Naš program nije posebna škola matematike ili njena zamena. Naprotiv on predstavlja inovativni metod zasnovan na korišćenju drevne računaljke, kojim se pozitivno utiče na razvoj razmišljanja kod dece. Pored toga podstiče se i niz drugih veština i sposobnosti koje su detetu potrebne u životu. Poboljšava se način na koji dete sluša, obrađuje i razumeva informacije; zamišlja i stvara određene predstave; prepoznaje detalje; obavlja određene radnje i rešava probleme…
Polaznici Škole “ Malac Genijalac ”, naročito razvijaju sledeće veštine i sposobnosti :

 • brzo računanje
 • izuzetna koncentracija i pažnja
 • odlična memorija, razvijeni refleksi i predusretljivost
 • fotografsko pamćenje
 • analitičko i logičko razmišljenje
 • razvijene mentalne sposobnosti i povećanje inteligencije
 • razvijena čula vida, sluha i dodira
 • povećanu kreativnost, poboljšanu maštu i sposobnost vizuelizacije

No content...